Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ!!!


Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρήνης πραγματοποίησε ανάλυση του πόσιμου νερού του δικτύου της γεώτρησης και της πηγής του Αγίου Νικολάου. Η ανάλυση έγινε από το εξειδικευμένο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Δημήτριος Λάβδας.

Δ. ΛΑΒΔΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αρ. Αδείας Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων 320166/97
Το εργαστήριο εφαρμόζει σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Προς: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΡΗΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αριθ. Πιστ.: 109137
Είδος δείγματος: ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Αρ. δειγμάτων: 1
Κατάσταση δείγματος: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Ημ. Παραλαβής: 10/09/2011
Ημερομηνία έκδοσης: 10/09/2011

Κωδ. Εργαστηρίου:237091
Περιγραφή: ΠΗΓΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΙΝΗ ΒΡΥΣΗ)

Εξεταζόμενες δοκιμές       Μέθοδοι                    Όρια               Αποτελέσματα         Μον. μέτρ
Ολικά αερόβια 37ο C              ISO 6222:1999                   20                                5                       CFU /ml
Ολικά αερόβια 22ο C              ISO 6222:1999                   100                              3                       CFU /ml
Ολ. Κολοβακτ.                                    ISO 9308- 1:2000                                  47               CFU /100ml
Esherichia coli                                    ISO 9308- 1:2000           απουσία                  απουσία            CFU /100ml
Εντερόκοκκοι                          ISO 7899- 2:2000           απουσία                  απουσία            CFU /100ml
Pseud. aeruginosa                  ISO 16266:2006             -                                   -                 CFU /250ml
Clostridium perfringens          ISO 6461-2:1986            -                                   -                 CFU /100ml

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων (δοκιμαστική παρακολούθηση) του νερού από την πηγή Αγ. Νικολάου (πέτρινη βρύση) του Διαμερίσματος Κρήνης Φαρκαδόνας και για τις παραμέτρους που ελέγχθηκε, το νερό σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/20021-ΦΕΚ-892 Β’/11-7-01 κρίνεται ότι συμφωνεί με τις προδιαγραφές.

Τα αποτελέσματα της παρούσας δοκιμής αφορούν αποκλειστικά και μόνον τα δείγματα που υποβλήθηκαν σε αυτήν την δοκιμή
Η παρούσα έκθεση επιτρέπεται να αναπαραχθεί μόνον στο συνολό της, χωρίς την έγκριση του εργαστηρίου. Επιμέρους αναπαραγωγή του παρόντος ενιαίου εγγράφου δεν έχει την ισχύ έγκυρης έκθεσης. Τα όρια συμφωνούν με ΚΥΑ Υ2/2600/20021-ΦΕΚ-892 Β’/11-7-01
Αναλυτής Χημικών δοκιμών
sfragid sk
Σωτηρία Κέλλα
Χημικός

Διεύθυνση:Καραϊσκάκη 7,  42100 Τρίκαλα                             E-mail: dLavdas@gmail.com
Τηλέφωνο: 2431073181, 6977270816,  Φαξ 2431024480     Web: www.lavdas.dos.gr


Δ. ΛΑΒΔΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αρ. Αδείας Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων 320166/97
Το εργαστήριο εφαρμόζει σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
(ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ)

Προς: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΡΗΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αριθ. Πιστ.: 109138
Είδος δείγματος: ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Αρ. δειγμάτων: 1
Κατάσταση δείγματος: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Ημ. Παραλαβής: 10/09/2011
Ημερομηνία έκδοσης: 10/09/2011

Κωδ. Εργαστηρίου:237091
Περιγραφή: ΠΗΓΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΙΝΗ ΒΡΥΣΗ)

Εξεταζόμενες δοκιμές       Μέθοδος                                           Νομ. Όριο     Αποτελέσματα
pH                                            APHA  4500-H+ B             Ηλεκ/μετρία             ≥6,5 ≤9,5                    7,47
Αγωγιμότητα                            APHA 2510 B                     Ηλεκ/μετρία             2500                           522
Οσμή                                                               Άνευ ασυνήθους μεταβολής                                   Αποδεκτό
Γεύση                                                              Άνευ ασυνήθους μεταβολής                                   Αποδεκτό
Χρώμα                                     APHA 2120B                      Φασματ/τρία             -                                   <0,02
Θολότητα                                 IS0 7027                               Φασματ/τρία             -                                   <0,2
Ολική Σκληρότητα                   APHA 2340 C                     Συμπ/μετρία            -                                   220,2
Νιτρικά Mg/lN03/50+                Merck 14773                       Φασματ/τρία             <50                             19,1
Νιτρώδη mg/lN02/3 = ≤1         APHA 4500-NO2 B           Φασματ/τρία             <0,5                            <0,02
Αμμώνιο                                  APHA 4500-NH3 D           Φασματ/τρία             <0,5                            <0,01
Σίδηρος                                   Merck 14761                       Φασματ/τρία             <200                           0
Μαγγάνιο                                 Merck 14770                       Φασματ/τρία             <50                             0
Αργίλιο                                     Merck 14825                       Φασματ/τρία             200
Υπολειμματικό χλώριο                                                                Φασματ/τρία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων (δοκιμαστική παρακολούθηση) του νερού από την πηγή Αγ. Νικόλαος του Διαμερίσματος Κρήνης Φαρκαδόνας και για τις παραμέτρους που ελέγχθηκε, το νερό σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/20021-ΦΕΚ-892 Β’/11-7-01 κρίνεται ότι συμφωνεί με τις προδιαγραφές.

Τα αποτελέσματα της παρούσας δοκιμής αφορούν αποκλειστικά και μόνον τα δείγματα που υποβλήθηκαν σε αυτήν την δοκιμή
Η παρούσα έκθεση επιτρέπεται να αναπαραχθεί μόνον στο συνολό της, χωρίς την έγκριση του εργαστηρίου. Επιμέρους αναπαραγωγή του παρόντος ενιαίου εγγράφου δεν έχει την ισχύ έγκυρης έκθεσης. Τα όρια συμφωνούν με ΚΥΑ Υ2/2600/20021-ΦΕΚ-892 Β’/11-7-01
Αναλυτής Χημικών δοκιμών
sfragid sk
Σωτηρία Κέλλα
Χημικός

Διεύθυνση:Καραϊσκάκη 7,  42100 Τρίκαλα                             E-mail: dLavdas@gmail.com
Τηλέφωνο: 2431073181, 6977270816,  Φαξ 2431024480     Web: www.lavdas.dos.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
(ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ)

Προς: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΡΗΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αριθ. Πιστ.: 109138
Είδος δείγματος: ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Αρ. δειγμάτων: 1
Κατάσταση δείγματος: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Ημ. Παραλαβής: 10/09/2011
Ημερομηνία έκδοσης: 10/09/2011

Κωδ. Εργαστηρίου:236091
Περιγραφή: Δ.Υ. ΚΡΗΝΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ (ΒΡΥΣΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ)

Εξεταζόμενες δοκιμές       Μέθοδος                                           Νομ. Όριο     Αποτελέσματα
pH                                            APHA  4500-H+ B             Ηλεκ/μετρία             ≥6,5 ≤9,5                    7,61
Αγωγιμότητα                            APHA 2510 B                     Ηλεκ/μετρία             2500                           495
Οσμή                                                               Άνευ ασυνήθους μεταβολής                                   Αποδεκτό
Γεύση                                                              Άνευ ασυνήθους μεταβολής                                   Αποδεκτό
Χρώμα                                     APHA 2120B                      Φασματ/τρία             -                                   <0,02
Θολότητα                                 IS0 7027                               Φασματ/τρία             -                                   <0,3
Ολική Σκληρότητα                   APHA 2340 C                     Συμπ/μετρία            -                                   260
Νιτρικά Mg/lN03/50+                Merck 14773                       Φασματ/τρία             <50                             22,02
Νιτρώδη mg/lN02/3 = ≤1         APHA 4500-NO2 B           Φασματ/τρία             <0,5                            <0,02
Αμμώνιο                                  APHA 4500-NH3 D           Φασματ/τρία             <0,5                            <0,01
Σίδηρος                                   Merck 14761                       Φασματ/τρία             <200                           0
Μαγγάνιο                                 Merck 14770                       Φασματ/τρία             <50                             0
Αργίλιο                                     Merck 14825                       Φασματ/τρία             200
Υπολειμματικό χλώριο                                                                Φασματ/τρία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων (δοκιμαστική παρακολούθηση) του νερού από δίκτυο ύδρευσης του Διαμερίσματος Κρήνης Φαρκαδόνας και για τις παραμέτρους που ελέγχθηκε, το νερό σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/20021-ΦΕΚ-892 Β’/11-7-01 κρίνεται ότι συμφωνεί με τις προδιαγραφές.

Τα αποτελέσματα της παρούσας δοκιμής αφορούν αποκλειστικά και μόνον τα δείγματα που υποβλήθηκαν σε αυτήν την δοκιμή
Η παρούσα έκθεση επιτρέπεται να αναπαραχθεί μόνον στο συνολό της, χωρίς την έγκριση του εργαστηρίου. Επιμέρους αναπαραγωγή του παρόντος ενιαίου εγγράφου δεν έχει την ισχύ έγκυρης έκθεσης. Τα όρια συμφωνούν με ΚΥΑ Υ2/2600/20021-ΦΕΚ-892 Β’/11-7-01
Αναλυτής Χημικών δοκιμών
sfragid sk
Σωτηρία Κέλλα
Χημικός

Διεύθυνση:Καραϊσκάκη 7,  42100 Τρίκαλα                             E-mail: dLavdas@gmail.com
Τηλέφωνο: 2431073181, 6977270816,  Φαξ 2431024480     Web: www.lavdas.dos.gr


Δ. ΛΑΒΔΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αρ. Αδείας Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων 320166/97
Το εργαστήριο εφαρμόζει σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Προς: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΡΗΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αριθ. Πιστ.: 109137
Είδος δείγματος: ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Αρ. δειγμάτων: 1
Κατάσταση δείγματος: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Ημ. Παραλαβής: 10/09/2011
Ημερομηνία έκδοσης: 10/09/2011

Κωδ. Εργαστηρίου:236091
Περιγραφή: Δ.Υ. ΚΡΗΝΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ (ΒΡΥΣΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ)

Εξεταζόμενες δοκιμές       Μέθοδοι                    Όρια               Αποτελέσματα         Μον. μέτρ
Ολικά αερόβια 37ο C              ISO 6222:1999                   20                                17                     CFU /ml
Ολικά αερόβια 22ο C              ISO 6222:1999                   100                              2                       CFU /ml
Ολ. Κολοβακτ.                                    ISO 9308- 1:2000                                  35               CFU /100ml
Esherichia coli                                    ISO 9308- 1:2000           απουσία                  απουσία            CFU /100ml
Εντερόκοκκοι                          ISO 7899- 2:2000           απουσία                  απουσία            CFU /100ml
Pseud. aeruginosa                  ISO 16266:2006             -                                   -                 CFU /250ml
Clostridium perfringens          ISO 6461-2:1986            -                                   -                 CFU /100ml

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων (δοκιμαστική παρακολούθηση) του νερού από το δίκτυο ύδρευσης του Διαμερίσματος Κρήνης Φαρκαδόνας και για τις παραμέτρους που ελέγχθηκε, το νερό σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/20021-ΦΕΚ-892 Β’/11-7-01 κρίνεται ότι συμφωνεί με τις προδιαγραφές.

Τα αποτελέσματα της παρούσας δοκιμής αφορούν αποκλειστικά και μόνον τα δείγματα που υποβλήθηκαν σε αυτήν την δοκιμή
Η παρούσα έκθεση επιτρέπεται να αναπαραχθεί μόνον στο συνολό της, χωρίς την έγκριση του εργαστηρίου. Επιμέρους αναπαραγωγή του παρόντος ενιαίου εγγράφου δεν έχει την ισχύ έγκυρης έκθεσης. Τα όρια συμφωνούν με ΚΥΑ Υ2/2600/20021-ΦΕΚ-892 Β’/11-7-01
Αναλυτής Χημικών δοκιμών
sfragid sk
Σωτηρία Κέλλα
Χημικός

Διεύθυνση:Καραϊσκάκη 7,  42100 Τρίκαλα                             E-mail: dLavdas@gmail.com
Τηλέφωνο: 2431073181, 6977270816,  Φαξ 2431024480     Web: www.lavdas.dos.gr
5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Έτσι μπράβο,να ξέρουμε τι νερό πίνουμε!!

Ανώνυμος είπε...

PIOS PLIROSE GIA NA GINEI I ANALYSH? O SYLOGOS?

ΚΡΗΝΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ είπε...

Ναι, τα έξοδα για την ανάλυση νερού. καλύφθηκαν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρήνης.

Ανώνυμος είπε...

ΟΥΔΕΝ ΚΑΛΟΝ ΑΜΙΓΕΣ ΚΑΚΟΥ

ΚΡΗΝΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ είπε...

Πολύ καλή αυτή η πρωτοβουλία,τώρα πλέον ξέρουμε τι νερό πίνουμε!!!

Δημοσίευση σχολίου

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons