Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Υποψήφιοι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι
1ΓΑΤΣΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2ΘΕΟΧΑΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΘΩΜΑ
3ΚΑΚΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣτουΛΟΥΚΑ
4ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5ΜΙΧΑΗΛΕΥΑΓΓΕΛΗτουΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
6ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣτουΗΛΙΑ
7ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΦΩΤΙΟΥ
9ΣΙΜΟΥΛΗΣΚΡΕΙΤΩΝτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
10ΤΖΙΡΜΠΗ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΕΥΑΓΓΕΛΗτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ
Υποψήφιοι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  
1ΚΑΛΑΝΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑτουΣΙΜΟΥ
2ΚΟΥΚΟΣΒΑΪΟΣτουΘΩΜΑ
3ΛΙΑΠΠΗΑΛΙΚΗτουΑΧΙΛΛΕΑ
4ΜΙΧΑΛΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5ΜΠΑΡΕΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
6ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΣΤΕΡΓΙΑΝΗ(ΑΝΝΥ)τουΧΡΗΣΤΟΥ
7ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΕΥΑΝΘΙΑτουΘΩΜΑ
8ΤΣΙΟΛΚΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΘΩΜΑ
3ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
1ΒΑΝΑΚΑΡΑΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΜΠΕΤΥ)τουΓΕΩΡΓΙΟΥ
2ΓΚΟΛΕΤΣΑΣΙΩΑΝΝΗΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
3ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΧΡΗΣΤΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4ΔΙΒΑΝΕ-ΜΠΕΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(ΣΟΥΛΑ)τουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5ΖΙΩΓΚΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΧΡΗΣΤΟΥ
6ΚΟΝΤΟΥΛΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣτουΣΩΤΗΡΙΟΥ
7ΛΟΚΑ-ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΦΩΤΕΙΝΗτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
8ΜΠΑΝΤΗΣΘΩΜΑΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
9ΝΑΤΣΙΝΑΣΞΑΝΘΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10ΠΑΤΛΙΤΖΑΝΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
11ΡΙΜΠΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
12ΣΤΕΡΓΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑτουΙΩΑΝΝΗ
13ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ-ΣΜΕΡΔΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
14ΤΙΚΑΟΥΡΑΝΙΑτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
15ΤΣΑΤΣΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΒΑΪΟΥ
16ΤΣΙΑΝΑΚΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
17ΤΣΙΟΤΙΝΟΥ-ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΔΗΜΗΤΡΑτουΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΟΙΧΑΛΙΑΣ(ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
2ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛτουΑΝΤΩΝΙΟΥ
3ΣΟΦΙΑΣΗΛΙΑΣτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣτουΙΩΑΝΝΗ
3ΖΙΩΓΚΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΜΑΤΘΑΙΟΥ
4ΚΑΖΙΡΕΛΙΔΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑτουΙΑΚΩΒΟΥ
5ΚΑΡΑΜΑΝΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣτουΙΩΑΝΝΗ
6ΛΑΚΙΑΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΑΔΑΝΩΝ
1ΝΤΑΛΑΡΙΖΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗτουΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΙΖΑΝΟΥ
1ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣΜΑΤΘΑΙΟΣτουΧΡΗΣΤΟΥ
2ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣΧΡΗΣΤΟΣτουΣΤΕΦΑΝΟΥ
3ΜΑΛΕΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4ΜΙΧΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ
1ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣτουΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2ΦΩΚΟΛΩΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΚΟΥ
1ΔΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣτουΗΛΙΑ
2ΖΩΤΟΥΜΑΡΙΑτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
3ΠΑΤΣΙΟΥΕΥΔΟΚΙΑτουΙΩΑΝΝΗ
4ΤΣΑΓΓΑΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
1ΜΠΑΝΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
2ΝΤΑΛΑΡΙΖΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
3ΤΑΣΙΟΥΛΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4ΤΕΓΑΣΧΡΗΣΤΟΣτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΝΗΣ
1ΠΑΠΑΔΗΜΟΛΟΥΚΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ(ΠΟΛΥ)τουΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΗΣ
1ΡΩΣΣΙΟΥΕΛΕΝΗτουΣΩΚΡΑΤΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
1ΕΥΘΥΜΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣτουΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ
1ΖΙΩΓΑΓΕΩΡΓΙΑτουΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΩΤΩΝ
1ΡΕΠΠΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣτουΜΙΧΑΗΛ
2ΤΣΙΑΚΑΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣτουΕΥΘΥΜΙΟΥ
3ΦΕΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣτουΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
1ΓΙΟΥΒΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
2ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΒΑΪΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
1ΣΙΔΕΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons