Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1ο
ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1. Στόχοι
 Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, και το 
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της χώρας, 
ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Τρικάλων για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής 
φυτοπροστασίας στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης των βαμβακόφυτων μέχρι την εμφάνιση των πρώτων χτενιών. 
2. Διαπιστώσεις
 Την εποχή αυτή οι περισσότερες βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο πριν την έναρξη εμφάνισης των 
πρώτων χτενιών.
Γενικά η εξέλιξη των βαμβακόφυτων μέχρι τώρα είναι σχετικά καλή. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και τα υψηλά 
ποσοστά υγρασίας που επικράτησαν κατά την σπορά και τα πρώτα στάδια του φυτρώματος είχαν ως 
αποτέλεσμα τη καθυστέρηση του φυτρώματος και της ανάπτυξης γενικότερα των βαμβακόφυτων 
Από επιτόπιες επισκέψεις Γεωπόνων της Υπηρεσίας μας σε βαμβακοκαλλιέργειες διαπιστώνεται ότι σε 
ορισμένες περιοχές εμφανίζονται κενά μεταξύ των φυτών στις γραμμές και υπάρχει οψίμιση των καλλιεργειών. 
Επίσης παρατηρήθηκαν σποραδικά μικροί πληθυσμοί εντόμων που προσβάλουν τα νεαρά φυτά, όπως αφίδες, 
θρίπες, τετράνυχοι χωρίς να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. 
3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
 Στο στάδιο αυτό οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν ορθολογική αζωτούχο λίπανση και 
άρδευση, προς αποφυγή υπερβολικής και τρυφερής βλάστησης, προκειμένου τα φυτά να μην είναι ελκυστικά 
για την ανάπτυξη επιβλαβών οργανισμών.
 Επίσης πρέπει να αποφεύγονται οι χημικές επεμβάσεις, επειδή την περίοδο αυτή αρχίζουν να 
αναπτύσσονται τα ωφέλιμα έντομα που παρασιτούν τους επιβλαβείς οργανισμούς (πράσινο και ρόδινο 
σκουλήκι) του βαμβακιού.
 Αυτή την περίοδο τα έντομα που προσβάλλουν το βαμβάκι είναι κυρίως; αφίδες, θρίπες τετράνυχοι που 
προκαλούν συστροφές φύλλων, κατσάρωμα, φυλλόπτωση, σχισίματα κλπ.
Οι βαμβακοπαραγωγοί να παρακολουθούν 1-2 φορές την εβδομάδα τις φυτείες προκειμένου να διαπιστώνουν 
τις πυκνότητες των πληθυσμών και τις ζημιές των εντόμων, ώστε να επεμβαίνουν όταν οι πληθυσμοί είναι 
κοντά στα όρια επέμβασης όπως παρακάτω: Τετράνυχος: Επεμβαίνουμε όταν προκαλείται φυλλόπτωση και οι πληθυσμοί είναι υψηλοί.
Αφίδες: Επεμβαίνουμε μόνο εάν οι πληθυσμοί παραμένουν υψηλοί για (7) ή περισσότερες μέρες, με κατώτερο 
όριο επέμβασης: 25 άτομα αφίδων κ.μ.ο. ανά φύλλο σε δείγμα 100 φύλλων.
Θρίπες: Γενικά δεν απαιτείται χημική επέμβαση, αφενός μεν διότι τα προσβεβλημένα φυτά ανακάμπτουν από 
την προσβολή, αφετέρου δε με την χρήση εντομοκτόνων εξολοθρεύονται τα ωφέλιμα έντομα.
4. Εφαρμογή ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠ)
 Δεν συνιστώνται επεμβάσεις με φυτοφάρμακα στις βαμβακοφυτείες χωρίς έλεγχο της πυκνότητας των 
επιβλαβών εντόμων και τη διαπίστωση των παραπάνω ορίων, διότι άστοχοι και άκαιροι ψεκασμοί 
επιβαρύνουν αρνητικά την καλλιέργεια, το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
 Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τελική απόφαση να επέμβουν με 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και για κάθε επικείμενο ψεκασμό να ενημερώνουν τους μελισσοκόμους και όπου 
κρίνεται αναγκαίο η εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται την ώρα που δεν πετούν οι μέλισσες, κατά τις 
απογευματινές κυρίως ώρες μετά τη δύση του ηλίου.
 Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης ΦΠ για τη δοσολογία, τη 
συνδιαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης και 
συγκομιδής καθώς και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

 Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία, οι καλλιεργητές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού 
& Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα τηλ. 24313-51603, 51604 καθώς και στο Περιφερειακό 

Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο τηλ. 24210-66525. 
Ο Δ/ΝΤΗΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons