Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Επί τάπητος  τέθηκαν 28 σημαντικά θέματα σε συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρκαδόνας  που έλαβε χώρα προχθές το απόγευμα και ώρα 6:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Φαρκαδόνας. Ορισμένα από τα θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων αφορούσαν την παιδεία ,τον ορισμό επιτροπής έργων, τις εγκρίσεις μελετών κ.ά.  Δείτε φωτογραφικό υλικό και τα 28 θέματα της προχθεσινής συνεδρίασης:ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΣΤΙΣ
 26/9/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 14153/22-9-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Θέμα 1ο
Ορισμός μελλών επιτροπής εκτίμησης ακινήτου για την εγκατάσταση κτηματολογικού γραφείου
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 2ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση ενός (1) γραφείου στο Δημοτικό Κατάστημα Οιχαλίας για τη στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου Οιχαλίας κατόπιν αιτήματος της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Σχετ. το αρ. 4890/183404/3-10-2014 έγγραφο της Π.Ε. Τρικάλων)
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 3ο
Κατανομή ποσού 23.364,90 € και διάθεση πίστωσης για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 4ο
Μεταβίβαση  του με αριθμ. Κυκλοφορίας ΖΗΚ 3327 αυτοκινήτου  μάρκας OPELASTRA από το Δήμο Φαρκαδόνας στη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Φαρκαδόνας
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 5ο
Ορισμός νέων αιρετών εκπροσώπων στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας» για τη συνέχιση της υλοποίησης των δράσεων ΤοπΕΚΟ
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 6ο
Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων Τ.Κ. Πετροπόρου, Νομής και Φανερωμένης
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 7ο
Εκλογή  δύο  δημοτικών  συμβούλων από τις παρατάξεις  της  μειοψηφίας  για  την συμμετοχή  στην  Εκτελεστική  Επιτροπή  όταν λειτουργεί  ως  συλλογικό  πειθαρχικό όργανο
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 8ο
Έγκριση της αριθμ. 6/2014 μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων της Τ.Κ. Ταξιαρχών» προϋπολογισμού 100.000,00 € μαζί με Φ.Π.Α., που θα υποβληθεί στο πρόγραμμα LEADER
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 9ο
Έγκριση της αριθμ. 2/2013 μελέτης με τίτλο «Συνολική Θεώρησης και αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Ταξιαρχών του Δήμου Φαρκαδόνας»
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 10ο
Έγκριση της αριθμ. 5/2014 μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση πλατείας της Τ.Κ. Σερβωτών» προϋπολογισμού 92.000,00 € μαζί με Φ.Π.Α., που θα υποβληθεί στο πρόγραμμα LEADER
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 11ο
Έγκριση της αριθμ. 7/2014 μελέτης με τίτλο «Συνολική Θεώρησης και αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Σερβωτών του Δήμου Φαρκαδόνας»
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 12ο
Έγκριση της αριθμ. 9/2014 μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση πλατείας της Τ.Κ. Νομής» προϋπολογισμού 100.000,00 € μαζί με Φ.Π.Α., που θα υποβληθεί στο πρόγραμμαLEADER
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 13ο
Έγκριση της αριθμ. 8/2014 μελέτης με τίτλο «Συνολική Θεώρησης και αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Νομής του Δήμου Φαρκαδόνας»
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας


Θέμα 14ο
Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση των περιοχών επέκτασης Τ.Δ. Οιχαλίας»
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 15ο
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή προσκυρωτέων εκτάσεων για τη Δ.Κ. Οιχαλίας
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 16ο
Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου « Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Πελινναίων ».
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 17ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Κατασκευή στραγγιστηριού κοιμητηρίου Τ.Κ Κλοκωτού »
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 18ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Διαμόρφωση κοιμητηρίου Τ.Κ Πετρωτού  »
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 19ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Διαμόρφωση κοιμητηρίου Τ.Κ Φαρκαδόνας  »
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 20ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Συντήρηση παλαιού Δημοτικού Καταστήματος Δ.Κ Φαρκαδόνας  »
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 21ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου « Ανόρυξη Ερευνητικής γεώτρησης Δ.Σ Γριζάνου»
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 22ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  της προμήθειας  « Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης Δήμου Φαρκαδόνας »
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 23ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου « Διαμόρφωση κοιμητηρίου Τ.Κ Φαρκαδόνας»
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 24ο
Έγκριση ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου  «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων »
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 25ο
Έγκριση ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου  «Διαμόρφωση κοιμητηρίου Φαρκαδόνας »
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 26ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου « Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Πελινναίων »  και καθορισμού ποσού αποζημίωσης
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 27ο
Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή οστεοφυλακίου στο κοιμητήριο του Τ.Δ Παναγίτσας»
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας
Θέμα 28ο
Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Αποχέτευση όμβριων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γεωργανάδων του Δήμου Οιχαλίας»
Εισηγητής
Καραμάνος Ηλίας0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons